Приватне акціонерне товариство "Кириківське хлібоприймальне підприємство"

код ЕДРПОУ: 00955963

Адреса: 42831, Сумська область, Великописарівський р-н., смт. Кириківка, пров. Вокзальний, 6

Тел./факс: (05457) 5-31-73

Поштова скринька: vat_00955963@aft.org.ua

Актуальні оголошення

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації

Документи згідно вимог ч.3 ст.78 Закона України "Про акціонерні товариства"

Посилання на файл документу
Протокол загальних зборів акціонерів 14.08.2012 року
Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 14.08.2012 року
Протокол позачергових ЗЗА 27.09.2012
Протокол про підсумки голосування на позачергових ЗЗА 27.09.2012
Повідомлення про переважне право за підсумками позачергових ЗЗА 27.09.2012
Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ ХПП" 18.03.2013
Протокол про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ ХПП" 18.03.2013
Положення про Наглядову раду ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ ХПП"
Положення про Правління ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ ХПП"
Статут ПрАТ "КИРИКІВСЬКЕ ХПП"
Протокол річних загальних зборів акціонерів 09.04.2015
Повідомлення про підсумки голосування на річних ЗЗА 09.04.2015
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Протокол річних загальних зборів акціонерів 22.04.2016
Повідомлення про підсумки голосування на річних ЗЗА 22.04.2016
Протокол річних загальних зборів акціонерів 21.04.2017
Повідомлення про підсумки голосування з питання 1 на річних ЗЗА 21.04.2017
Повідомлення про підсумки голосування з питань 2-9 на річних ЗЗА 21.04.2017
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів 16.01.2018
Повідомлення про підсумки голосування з питання 1 на позачергових ЗЗА 16.01.2018
Повідомлення про підсумки голосування з питань 2-8 на позачергових ЗЗА 16.01.2018
Протокол річних загальних зборів акціонерів 17.04.2018
Протокол про підсумки голосування з питання 1 на річних ЗЗА 17.04.2018
Протокол про підсумки голосування з питань 2-12 на річних ЗЗА 17.04.2018

Регулярна інформація (річні звіти)

Посилання на файл документу Дата публікації
Річний звіт за 2011 рік 2012-04-30
Річний звіт за 2012 рік 2013-04-12
Річний звіт за 2013 рік 2014-04-11
Річний звіт за 2013 рік 2014-11-18
Річний звіт за 2014 рік 2015-04-02
Річний звіт за 2015 рік 2016-03-30
Річний звіт за 2016 рік 2017-04-11
Річний звіт за 2017 рік 2018-04-18

Нерегулярна інформація (особлива інформація)

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2011-04-19 2012-03-28
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2010-07-02 2012-03-28
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2016-04-25 2016-04-27
Оголошення про проведення зборів 2012-04-25 2012-03-23
Оголошення про проведення зборів 2012-08-14 2012-07-10
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 2012-09-27 2012-10-02
Оголошення про проведення зборів 2012-09-27 2012-08-22
Оголошення про проведення річних зборів 2013-02-14 2013-02-14
Повідомлення про підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів 18.03.2013 2013-03-18 0000-00-00
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2013-03-18 2013-03-21
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2014-03-04 2014-03-04
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2015-02-27 2015-02-27
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2016-03-18 2016-03-18
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2016-04-27 2016-04-27
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 2016-04-29 2016-04-29
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2016-08-29 2016-08-30
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2017-02-13 2017-02-14
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2017-02-13 2017-02-14
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2017-02-13 2017-02-14
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації 2017-02-13 2017-02-14
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації 2017-02-13 2017-02-14
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації 2017-02-13 2017-02-14
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2017-03-17 2017-03-17
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2017-04-24 2017-04-25
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2017-06-01 2017-06-02
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 2017-12-14 2017-12-14
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2018-01-18 2018-01-19
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2018-01-18 2018-01-19
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 2018-03-16 2018-03-16
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) 2018-03-16 2018-03-16
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах 2018-03-16 2018-03-16
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів 2018-03-16 2018-03-16
інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій) 2018-04-16 2018-04-16
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2018-04-18 2018-04-20